• De oplossing

    De oplossing

De Oplossing

Om een einde te maken aan het geweld tegen natuurbeschermers moeten we actie ondernemen. Deze vijf maatregelen helpen om het geweld te signaleren, te voorkomen en te bestraffen, en om opvang te bieden aan onschuldige slachtoffers.

Ook jij kunt bijdragen aan meer veiligheid voor natuurbeschermers.

Teken de petitie!

 

Registratie

We kunnen pas iets doen tegen het geweld, als we weten waar, wanneer, hoe en door wie het plaatsvindt. De eerste stap is daarom signaleren. Via een registratiesysteem kunnen natuurbeschermers snel en gemakkelijk melding maken van geweldsincidenten of bedreigingen.

Alle gegevens van de meldingen worden geregistreerd in een centrale database. Zo krijgen we beter inzicht in de problematiek.

Veiligheidstraining

Met ervaren veiligheidsexperts geven we trainingen aan natuurbeschermers zodat ze hun eigen veiligheid kunnen vergroten. De trainingen helpen de natuurbeschermers om risico’s en bedreigingen snel en accuraat te identificeren en te adresseren.

Natuurbeschermers krijgen bijvoorbeeld oefening in omgaan met geweld door het naspelen van realistische situaties met acteurs. Ook worden natuurbeschermers getraind in digitale veiligheid. Dit voorkomt dat accounts van natuurbeschermers gehackt worden, telefoons worden afgetapt, gevoelige informatie op straat komt te liggen, en persoonlijke details zoals verblijfplaats bij kwaadwillenden bekend worden.

Strafrechtelijke ondersteuning

Daders van geweld mogen niet meer vrijuit gaan. Met hulp van juridische experts stellen we kennis en financiële ondersteuning beschikbaar aan natuurbeschermers om rechtszaken aan te spannen.

De natuurbeschermers worden bijvoorbeeld begeleid bij het documenteren van bewijs. Zo kunnen meer daders worden opgespoord en veroordeeld. Bedrijven die rechten van natuurbeschermers schenden kunnen hier nu vaak nog mee wegkomen, omdat er geen bindende wetgeving is die hen dwingt om mensenrechten te respecteren. Met onze petitie willen we daar verandering in brengen.

Teken de petitie!

Noodhulp

We bieden onderdak en voedsel aan bedreigde natuurbeschermers en hun gezinnen die huis en haard hebben moeten verlaten. Zo kunnen we mensen letterlijk in veiligheid brengen.

Via onze partners wereldwijd helpen wij de mensen direct. Bijvoorbeeld bij acuut gevaar, zoals ernstige bedreigingen waarbij evacuatie vereist is. Het noodfonds zorgt voor mensen die benodigde instanties inschakelen, evacuatie naar een schuiladres coördineren, veilig vervoer regelen en in eerste levensbehoeften voorzien.

 DONEER AAN HET NOODFONDS!

Institutionele erkenning

Bescherming van de rechten van natuurbeschermers is essentieel. Hun werk moet worden erkend voor wat het is: legitiem en rechtmatig, niet misdadig. Ook moeten zij het in alle veiligheid kunnen uitoefenen.Daarom moet er een bindend verdrag komen dat afdwingt dat natuurbeschermers en hun rechten worden gerespecteerd. Vraag de Tweede Kamer om mensenrechten van natuurbeschermers te respecteren.

 

Teken de petitie!