• Het Probleem

  Het Probleem

Hoe groot is het probleem?

Dat het geweld tegen natuurbeschermers toeneemt staat buiten kijf. Hoe groot het probleem is, is moeilijk om precies te zeggen, omdat lang niet alle geweldsincidenten en moorden worden geregistreerd. Global Witness houdt sinds enkele jaren bij hoeveel natuurbeschermers er jaarlijks worden omgebracht (zie grafiek). 

In 2016 werden er maar liefst 200 doden geteld, gemiddeld meer dan drie per week. Maar ook dit is vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg: in veel landen is de verstrekte informatie onbetrouwbaar vanwege corruptie. Ook worden veel lokale doden in afgelegen gebieden niet geregistreerd. Met steun van de Nationale Postcode Loterij werkt ‘Bescherm de natuurbeschermer’ dan ook aan betere registratie van incidenten. 

 

Wie zijn de natuurbeschermers?

 • Medewerkers van maatschappelijke organisaties die opkomen voor de natuur en lokale bevolking, zoals Carlo en Vicar
 • Burgers waaronder inheemse volken en boeren die opkomen voor het recht op een gezonde leefomgeving, zoals Luis en Bae Rose.
 • Parkwachters die waken over een beschermd natuurgebied, zoals Ayda.

Met wat voor geweld krijgen natuurbeschermers te maken?

 • Moord, poging tot moord en ontvoering
 • Gewelddadig uiteenslaan van publieke demonstraties
 • Arrestaties en vasthoudingen zonder formele aanklacht
 • Met geweld van land verdrijven
 • Intimidaties en bedreigingen
 • Huiszoekingen en afluisterpraktijken
 • Criminalisering

Bron: Friends of the Earth, 2014

 

Wat zijn de achterliggende oorzaken van het geweld tegen natuurbeschermers?

Het geweld tegen natuurbeschermers is een symptoom van de steeds hardere strijd om natuurlijke rijkdommen overal ter wereld.

De groeiende wereldbevolking met een stijgende consumptie zorgt voor een steeds grotere vraag naar grondstoffen, zoals mineralen, hout en palmolie, die vaak op een niet-duurzame wijze gewonnen worden. In landen waar de bodemrijkdom groot is komt steeds meer vraag naar land voor ontginning. Natuurbeschermers lopen gevaar omdat zij zich uitspreken tegen de vernietigende impacts van bijvoorbeeld gouddelving of de aanleg van een plantage. Doordat natuurbeschermers hun land, bos en water proberen te beschermen tegen de komst van industrie, bevinden zij zich in de vuurlinie. 

De meeste conflicten waarbij doden vallen zijn gerelateerd aan mijnbouw (33 moorden in 2016). Daarna volgt de grootschalige agro-industrie, zoals palmolie en soja (23), en houtkap (23). Ook stroperij (18) en waterkrachtcentrales (7) zijn een bron van conflict.

 

In welke landen speelt dit probleem?

De landen die in 2016 het hardst getroffen werden zijn Brazilië (49 moorden), Colombia (37), de Filippijnen (28), India (16), Honduras (14), Nicaragua (11) en DR Congo (10).

Waarom worden vooral inheemse mensen getroffen?

Van de natuurbeschermers die in 2016 werden vermoord is bijna 40 procent van inheemse komaf. Inheemse mensen zijn extra kwetsbaar omdat hun landrechten vaak niet goed vastgelegd zijn en omdat zij in geïsoleerde, maar grondstofrijke gebieden leven. 

Wie zijn de daders?

Vaak blijken paramilitaire groepen, het leger, de politie of particuliere beveiligers betrokken bij het geweld. Vermoedelijk hebben zij banden met overheden of bedrijven die belang hebben bij de komst van bijvoorbeeld een mijnbouwbedrijf of een houtconcessie.  Bedrijven die rechten van natuurbeschermers schenden kunnen hier nu nog vaak mee wegkomen, omdat er geen bindende wetgeving is die hen dwingt om mensenrechten te respecteren. Met onze petitie willen we daar verandering in brengen.

 TEKEN DE PETITIE!

Worden de daders gestraft?

Daders worden zelden opgespoord of veroordeeld. Deze straffeloosheid is een groot probleem, want het werkt meer geweld in de hand. Hier moet een einde aan komen: moordenaars mogen niet langer vrijuit gaan. 

Hoe kunnen we dit probleem oplossen?

We moeten actie ondernemen om dit geweld te signaleren, te voorkomen en te bestraffen, en om opvang te bieden aan onschuldige slachtoffers. Met ‘Bescherm de natuurbeschermer’ werken we hieraan. Hoe? Dat kun je lezen op de pagina Oplossing

Wat kan ik doen om te helpen?

Ook jij kunt in actie komen om de veiligheid van natuurbeschermers te vergroten. Hoe? Dat kun je lezen op de pagina Kom in actie.