• Het Probleem

    Het Probleem

Hoe groot is het probleem?

Dat het geweld tegen natuurbeschermers toeneemt staat buiten kijf. Hoe groot het probleem is, is moeilijk om precies te zeggen, omdat lang niet alle geweldsincidenten en moorden worden geregistreerd. Global Witness houdt sinds enkele jaren bij hoeveel natuurbeschermers er jaarlijks worden omgebracht (zie grafiek). 

In 2016 werden er maar liefst 200 doden geteld, gemiddeld meer dan drie per week. Maar ook dit is vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg: in veel landen is de verstrekte informatie onbetrouwbaar vanwege corruptie. Ook worden veel lokale doden in afgelegen gebieden niet geregistreerd. Met steun van de Nationale Postcode Loterij werkt ‘Bescherm de natuurbeschermer’ dan ook aan betere registratie van incidenten. 

 

Wie zijn de natuurbeschermers?

  • Medewerkers van maatschappelijke organisaties die opkomen voor de natuur en lokale bevolking, zoals Carlo en Vicar
  • Burgers waaronder inheemse volken