Zelfs onze rangers kunnen het gebied niet in zonder gevaar te lopen opgeblazen te worden.

Naam: Ayda
Land: Colombia
Strijdt voor: Bescherming van een nationaal park in Colombia tegen de guerrillastrijders die zich het gebied toe-eigenen

Mijn Verhaal

Ik ben directeur van een Nationaal Park in Colombia. Een prachtig gebied, met een unieke biodiversiteit - de meest bijzondere soorten op aarde lopen hier rond. Helaas zijn guerrillastrijders hier heer en meester. Ze eigenen zich grote delen van het park toe en bakenen het af met landmijnen. Zelfs onze rangers kunnen het gebied niet in zonder gevaar te lopen opgeblazen te worden. Het park hoort een veilige haven te zijn, waar de natuur kan floreren. In plaats daarvan wordt ons werk onmogelijk gemaakt. Het is mijn missie om dit park te beschermen. Maar hun wapens zijn machtig.

Dit park, het Alto Fragua Indiwasi-park, is aan mij toevertrouwd. Samen met mijn team heb ik een opdracht, een verantwoordelijkheid: ervoor zorgen dat de natuurlijke rijkdom van dit park voor de toekomst behouden blijft.

Maar ons werk wordt ons moeilijk gemaakt. Onmogelijk soms. De guerrilla's in dit gebied trekken zich niets aan van ons gezag. Voor hen gelden heel andere wetten en regels. En wij moeten buigen. Het is slikken of stikken.

Hierin zijn we niet alleen. In beschermde gebieden overal ter wereld zijn er parkautoriteiten die geen controle hebben over delen van hun eigen terrein. Dat moet anders. Ik, en al die rangers met mij, we moeten ons werk kunnen doen. Kunnen blijven opkomen voor het behoud van de natuur.

Dáár strijd ik voor.

Teken de petitie

Ja, ik kom in actie om het geweld tegen natuurbeschermers als Ayda op de politieke agenda te zetten.

Deel Ayda's verhaal

Deel de video

Deel op twitter

Tweet
#natuurbeschermer
Download omslagfoto

Deel op facebook


Download omslagfoto

Deel via e-mail


Download handtekening