We zijn al tientallen mensen verloren in de strijd tegen de oprukkende mijnbouw in ons land. Ook ik heb doodsbedreigingen ontvangen. Toch ga ik door.

Naam: Bae Rose
Land: Filippijnen
Strijdt voor: Bescherming van de rivieren tegen vervuiling door mijnbouw

Mijn Verhaal

In 2014 werd de traditionele leider van onze inheemse groep vermoord. Van zijn motorfiets geschoten. De dader is nooit gepakt. Inmiddels zijn we al tientallen mensen verloren in de strijd tegen de oprukkende mijnbouw in ons land. Ook ik heb doodsbedreigingen ontvangen. Sms’jes. “Je moet je mond houden.” Toch ga ik door. Ik wil niet dat de Filippijnse kinderen opgroeien met vuile, bruine rivieren. Ze moeten kunnen zwemmen in de schone, mooie wateren van ons land.

Ik bescherm ons voorouderlijk land tegen de schadelijke mijnbouwindustrie. 60 procent van de natuurgebieden in de Filippijnen heeft te lijden onder de mijnbouwsector. We moeten ons land eren: het geeft ons leven. Nu verminken we het. Met open mijnen als grote gapende wonden in het landschap. Het vruchtbare land gaat verloren. Ook veroorzaakt mijnbouw ernstige vervuiling van rivieren en kustwateren. Mensen worden ziek van het verontreinigde drinkwater en de giftige stoffen in vis.

Met mijn actiegroep ondersteun ik lokale gemeenschappen bij het verdedigen van hun landrechten en het aankaarten van deze misstanden. We pleiten voor strengere wetgeving. Wetgeving die rekening houdt met mens, natuur en veiligheid.

Dáár strijd ik voor.

Teken de petitie

Ja, ik kom in actie om het geweld tegen natuurbeschermers als Bae Rose op de politieke agenda te zetten.

Deel Bae Rose's verhaal

Deel de video

Deel op twitter

Tweet
#natuurbeschermer
Download omslagfoto

Deel op facebook


Download omslagfoto

Deel via e-mail


Download handtekening